Köp- och leveransvillkor

1. Om detta dokument:

1.1 Detta dokument anger villkoren ("Villkoren", "dessa Villkor") för en LEMA Technology ("LEMA") försäljning, köpt av en återförsäljare, A & D-företag, Inköpskoncernen, Slutanvändare, Detaljkund eller någon annan annan enhet ("KÖPARE")

1.2 LEMA kan när som helst ändra dessa villkor. Dessa ändringar påverkar inte beställningar som redan har gjorts av KÖPARE.

2. Definitioner:

2.1 I dessa villkor ska följande termer ha följande betydelser:

- Arbetsdag: måndag till fredag. utom bank- eller andra helgdagar

- Kontrakt: Avtalet som bildades när LEMA samtycker till att tillhandahålla varor till KÖPARE till ett överenskommet pris och som inkluderar dessa villkor

- Leveransadress: Leveransadressen som KÖPARE tillhandahåller LEMA.

- Varor: De varor som beställts av KÖPARE

- Pris: priset på varorna som meddelats av LEMA och godkänner sedan att tillhandahålla varorna till KÖPAREN

- LEMA: LEMA Technology, ett företag som är registrerat i Kina, med primärt telefonnummer: +86 10 69412688

- KÖPARE: varje person eller enhet som beställer varor från LEMA Technology

3. Ansökan:

3.1 Dessa villkor gäller för alla beställningar som görs av KÖPARE om inte andra villkor är specifikt skrivna och överenskomna. Inga andra villkor gäller.

 

4. Prissättning:

4.1 Alla prislistor, broschyrer och kataloger är endast avsedda som vägledning, och priset på alla varor ska godkännas av LEMA när KÖPARE gör en beställning. Alla erbjudanden som LEMA ger för att tillhandahålla varor vid en visst pris förblir endast öppet i 30 dagar om inte annat anges i en LEMA-offert. Efter den perioden ska LEMA-erbjudandet dras tillbaka.

 

5. Inköpsorder:

5.1 Avtalet om leverans av varor mellan KÖPARE och LEMA ska upprättas när LEMA meddelar KÖPAREN om priset på varorna och villkoren häri ("beställning"), och KÖPAREN vill fortsätta beställa varorna.

5.2 Du kan skicka inköpsorder via e-post till vår försäljningsrepresentant. Alla inköpsorder måste innehålla: Din fullständiga faktureringsinformation, inklusive faktureringsadress, kontaktperson och deras telefonnummer. Fullständig leveransinformation (varorna ska skickas) inklusive fysisk adress, kontaktperson och deras telefonnummer och eventuella speciella leveranskrav (speciella leveransförfrågningar kan medföra ytterligare fraktkostnader) och begärd leveransdatum (extremt viktigt - se nedan )

Det begärda leveransdatumet är ett obligatoriskt element i beställningen. Underlåtenhet att ange leveransdatum kommer att resultera i beställningen så snart den är klar. Indikeringen av ett leveransdatum som är tidigare än de angivna ledtiderna för artiklarna på beställningen kommer att resultera i beställningen så snart den är klar. Om ett specifikt leveransdatum behövs, ange ett datumintervall som är acceptabelt eftersom det kanske inte är möjligt att leverera på ett visst datum. Om en beställning inte kan tas emot förrän ett visst datum, ange ett "inte före" -datum, med förståelse för att beställningen kan komma när som helst efter det datumet och inte nödvändigtvis kommer nästa dag.

5.3 Inköpsorder som bekräftas av LEMA kan inte ändras eller annulleras utan LEMA: s samtycke, vilket samtycke kan vara villkorat av Kundens överenskommelse att betala ökade eller extra kostnader till följd av den begärda ändringen eller annulleringen, inklusive men inte begränsat till 25 procent (30% ) avbeställningsavgift om beställning annulleras eller ändras inom minst trettio (XNUMX) dagar före förväntat leveransdatum som bekräftat. Produkter med anpassade alternativ kan inte avbrytas eller returneras.

6. Leverans:

6.1 Alla leveranskostnader ska betalas av KÖPARE såvida inte LEMA skriftligen samtycker till annat.

6.2 Leverans ska ske till den leveransadress som KÖPAREN tillhandahåller i beställningen. Ingen beställning bekräftas eller bearbetas utan en bekräftad leveransadress.

6.3 LEMA ansvarar inte för skador på varorna som uppstår under transport. All risk i varorna ska övergå till KÖPARE när varorna lämnar LEMA-lagret.

6.4 Alla leveranstider är ungefärliga och kan komma att ändras. Försenad leverans ska inte ge KÖPAREN rätt att hålla inne betalningen för att vägra mottagandet av varorna, att få någon återbetalning eller att säga upp avtalet.

6.5 Det är KÖPARENS ansvar att säkerställa att det finns säker och adekvat tillgång till leveransadressen för de varor KÖPAREN har beställt med hänsyn till storleken, vikten och bulk av de varor KÖPAREN har beställt. Om de beställda varorna inte kan lastas av på grund av otillräcklig åtkomst kan varorna returneras till godslageret och ytterligare fraktlageravgifter och ytterligare avgifter för återleverans kan tillkomma.

6.6 Det är KÖPARENS ansvar att se till att KÖPAREN har mätt det område där varorna kommer att installeras (liksom alla områden med åtkomst till installationsområdet) korrekt för att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång med

redogöra för storleken, vikten och huvuddelen av de varor som KÖPAREN har beställt.

6.7 Om KÖPARE inte är närvarande för att samla in varorna eller KÖPAREN på ett orimligt sätt vägrar att ta emot varorna. LEMA kan ta ut KÖPAREN rimliga kostnader för att returnera varorna till godsdepåen, rimliga lagringskostnader och rimliga avgifter för att leverera varorna till KÖPAREN på nytt. Under inga omständigheter utgör vägran för en försändelse en annullering av en beställning eller kravet på att återkräva eller neka betalning för beställningen.

7. Force majeure:

7.1 Medan LEMA strävar efter att slutföra alla beställningar inom angivna ledtider, kan vissa omständigheter som ligger utanför LEMA-kontroll förhindra detta. Dessa omständigheter inkluderar naturkatastrofer som brand, översvämningar, våldsamma stormar, tjänster som avbryter arbetstvister, uteslutningar, transportsvårigheter, maskinfel, leverantörsinställning, leverantörers leverans av varor eller komponenter eller liknande okontrollerade svårigheter. Om sådana omständigheter uppstår. LEMA ska ha rätt och ges tid att (i) söka alternativa arrangemang med köparen, (ii) inte längre tillhandahålla varorna och att ge KÖPAREN full återbetalning, eller (ii) att tillhandahålla varorna endast när relevanta omständigheter tillåter

 

8. Betalningsvillkor:

8.1 KÖPAREN samtycker till att betala priset, leveranskostnaderna och alla andra avtalade avgifter. Vi rekommenderar INKÖPARE att använda Telegraphic Transfer (T / T) som den vanligaste metoden i Kina, Om KÖPARE vill tillämpa andra betalningsvillkor som kreditkort vid syn (L / C vid syn) eller Dokument mot betalning vid syn ( D / P vid syn), KÖPARE bör bekräfta med vår säljrepresentant innan du gör någon beställning.

8.2 Om inte annat överenskommits ska betalningsvillkoren för varorna vara 70% av det förskottspris som betalats vid beställningstidpunkten och betalningsbalansen som ska betalas före leveransdatum. Produktionen av ordern börjar inte förrän den första depositionen på 70% har mottagits. Om båda parter går med på speciella ledtider på 4 veckor eller mindre ska full betalning betalas omedelbart vid beställning.

8.3 Alla andra villkor än de villkor som anges i 8.2 här kräver en godkänd kreditansökan av LEMA.

8.4 Alla fakturor betalas vid slutet av LEMA-registret / eller via bankkontot som anges i fakturan. Vid utebliven betalning före förfallodagen.

LEMA har rätt (i) att från KÖPARE få ränta på 1% per månad på alla utestående belopp (ii) att få från KÖPARE ett ytterligare belopp på 10% av alla utestående belopp eller $ 100 (beroende på vilket som är störst); och / eller (iii) att upphäva och / eller säga upp utan föregående meddelande alla avtal med KÖPARE (inklusive detta avtal) utan kompensation eller återbetalning av belopp som betalats enligt sådana avtal.

8.5 Visa, MasterCard och Western Union accepteras med en behandlingsavgift på 3.75%.

8.6 Alla betalningar ska göras i amerikanska medel.

 

9. Fel och klagomål:

9: 1 INKÖPAREN måste omedelbart inspektera varorna vid ankomsten at leveransadressen.

9.1.1 STEG FÖR ATT FÅ TILL MOTTAGANDE FRAKT

(i) VERIFIERA RÄKET

Se till att du får så många kartonger som anges på leveranskvittot. Om någon brist upptäcks, notera exakt hur många kartonger som är korta på transportörens leveranskvitto och låt föraren notera bristen på din kopia.

(ii) UNDERSÖK NU VARJE KARTON FÖR SKADA

Om skada är synlig, notera detta på leveranskvittot och låt föraren tydligt notera skadorna på din kopia. Om du misstänker att kartongens innehåll kan skadas, insistera på att föraren förblir närvarande när du öppnar kartongen och inspekterar innehållet gemensamt. Eventuella dolda skador som upptäckts bör också anges på leveranskvittot och på din kopia. Se till att behålla din kopia.

(iii) OMEDELBART EFTER LEVERANS, ÖPPNA ALLA KARTON OCH KONTROLLERA FÖR RÖMD SKADA

Alla kartonger ska öppnas och innehållet inspekteras för eventuell dold skada.

(iv) Rapportera omedelbart PROBLEM TILL LEMA KUNDTJÄNST OMEDELBART (+86 10 69412688)

Om skada upptäcks, bör information omedelbart rapporteras till LEMA. Underlåtenhet att rapportera dold skada inom fem kalenderdagar efter leveransdatum kan leda till att transportören nekar anspråket och eventuella ersättningskostnader kan vara ditt ansvar.

9.1.2 STEG FÖR ATT TA NÄR BÄRARE GÖR INSPEKTION AV SKADADE PUNKTER

(i) HAR SKADADE PUNKTER I MOTTAGNINGSOMRÅDET

Se till att de skadade föremålen inte har flyttats från mottagningsområdet. Låt inspektören inspektera skadade föremål, kartonger, inre förpackningsmaterial och frakträkning. Se till att behålla ditt leveranskvitto eftersom det kommer att behövas som underlag när ansökan lämnas in.

(ii) EFTER INSPEKTÖREN FULLAR UT I RAPPORTEN, LÄS DEN NÄRKLIGT INNAN DU TECKNAR

Om du inte håller med några uttalanden från inspektören om rapporten, så skriv inte den. Om inte reparationer kommer att vara helt tillfredsställande, var noga med att inspektören begär ersättning på inspektionsrapporten. En ny artikel kan endast beställas om rapporten anger "ersätt."

(iii) FORTSÄTT ATT BEHÅLLA SKADAD HANDEL

Även om inspektionen är klar kan skadade föremål inte användas eller kasseras utan skriftligt tillstånd från transportören eller LEMA. Efter att kravet har avgjorts hämtar transportören antingen de skadade föremålen eller skickar ett brev där du uppmanas att avyttra varorna.

9.2 Om KÖPAREN har några klagomål om varornas art, kvantitet, kvalitet eller yttre skick eller något annat klagomål om varorna som är rimligt uppenbart. KÖPAREN måste ge råd till LEMA vid leveransen och registrera den i originalkopian av transportdokumenten och / eller leveransrapporten.

9.3 Om KÖPAREN har några klagomål om någon icke synlig defekt i varorna. KÖPAREN måste informera LEMA omedelbart vid upptäckten av defekten. Varje återlämnande av varorna är föremål för LEMA: s skriftliga överenskommelse.

9.4 Godkännande av returnerade varor är alltid föremål för LEMA-diskretion och indikerar inte LEMA-överenskommelse för att bära kostnaden för returen. Förekomsten av ett klagomål befriar inte KÖPAREN från KÖPARENS skyldighet att betala priset på angivet förfallodag.

9.5 Utan begränsning av ovanstående. KÖPARE har ingen rätt att returnera varor om:

(i) Produkten gjordes enligt KÖPARENS specifikationer eller är anpassad till KÖPAREN; eller (ii) KÖPARE har stört eller modifierat varorna på något sätt.

10. Retention:
· 10.1 Fram till full betalning av priset behåller LEMA äganderätten till varorna och varorna måste hållas i sitt ursprungliga skick.
10.2 I händelse av sen betalning har LEMA rätt att hämta varorna från KÖPAREN till KÖPARENS risk och kostnad och utan föregående meddelande.
11. Uppsägning:

11.1 Om KÖPAREN inte fullgör någon av KÖPARENS skyldigheter enligt Kontraktet eller uppfyller någon av garantierna nedan, har LEMA rätt att säga upp Kontraktet utan föregående meddelande. KÖPARE ska betala för alla varor som är kompletta genom produktion som har skickats (eller är planerad att skickas) till KÖPARE och ska betala för alla skador, med ett absolut fast minimum på 30% av det överenskomna priset (eller vid beställningar involverar anpassade produkter eller produkter tillverkade i en icke-standard eller anpassad konfiguration, 50% av det överenskomna priset).

12. Garanti:

12.1 LEMA erbjuder köparen en begränsad produktgaranti för alla produkter. Från och med inköpsdatumet täcker LEMAs garanti följande artiklar enligt följande:

  • 3 års garanti för produkter på industriell nivå

Videoväggkontroll: VK-serien / VK Lite-B-serien / VK Lite-S-serien / NP Pro-serien

Matrisomkopplare: MT-serien / AM-serien

 

  • 2 års garanti för produkter på kommersiell nivå

Video Wall Controller: CR-serien, CS-serien, CE-serien, CL-serien, TK-serien, TM-serien, TS-serien

 

  • 1 års garanti för displayprodukter och andra

LCD-skärm, LED-skärm, AV-förlängare, splitter, videorotationsprocessor, undertextöverlagringsprocessor, geometrisk korrigeringsprocessor, omvandlare, kabel, fäste

 

12.2 Garantin gäller endast om KÖPARE omedelbart meddelar LEMA vid upptäckt av defekter i varorna som direkt kan hänföras till ett konstruktions- eller tillverkningsfel. Ytterligare kostnader för anspråk enligt denna garanti, såsom skatter och fraktkostnader, bärs av KÖPAREN. När han gör ett garantianspråk ska LEMA undersöka den påstådda defekten i varorna. Om resultaten av denna undersökning visar att varorna är defekta till följd av LEMA-design eller tillverkning, ska de köpta varorna helt eller delvis ersättas med varor av liknande karaktär och kvalitet.

12.2 Ingen garanti gäller under följande icke-begränsade omständigheter:

(a) All felaktig användning eller missbruk av varorna, inklusive misslyckande med att följa LEMA-instruktioner om användning av varorna;

(b) bristande underhåll av varorna;

(c) Om varorna har använts för ett ändamål för vilket de inte var avsedda

(d) om KÖPARE bortser från någon bestämmelse i dessa villkor.

12.3 I händelse av att LEMA utför reparationer, ska garantin begränsas till de reparationer som LEMA har godkänt att utföra eller alla reservdelar som LEMA har gått med på att leverera i kontraktet. LEMA ska debitera KÖPARE för alla justeringar, reparationer, ändringar och / eller tillägg såvida de inte överenskommits som en del av det ursprungliga avtalet.

12.4 Anpassade beställningar kan inte annulleras när de har satts i produktion.

13. Immateriella rättigheter:

13.1 Alla immateriella rättigheter som härrör från genomförandet av anpassade beställningar, inklusive eller relaterade till ritningar, texter och mönster, licensieras härmed av KÖPARE till LEMA på en icke-exklusiv, global basis. KÖPARE ska slutföra alla handlingar och ingå alla avtal som är nödvändiga för att följa denna klausul.

13.2 KÖPARE garanterar att tillverkning, produktion och slutlig leverans av varorna inte bryter mot tredje parts immateriella rättigheter och KÖPARE skyddar härmed LEMA mot alla anspråk från tredje part som uppstår på grund av anklagelser om intrång i tredje parts immateriella rättigheter och KÖPARE ska ersätta LEMA för skada (både direkt och indirekt) som LEMA ska drabbas av. Som ett villkor för kontraktet går KÖPARE med på att låta LEMA använda bilder av varorna som installerats på KÖPAREN för LEMA: s marknadsförings- och marknadsföringsportfölj. Genom att låta LEMA använda bilder och bilder av varorna överför KÖPARE automatiskt till LEMA en licens att använda dessa bilder utan begränsning i syfte att marknadsföra LEMA-produkter och tjänster.

14. Inget ansvar för affärsförluster:

14.1 I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, avstår LEMA från alla garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, i relation till varorna. Detta påverkar inte KÖPARENS lagstadgade rättigheter som konsument.

2 LEMA kommer inte att hållas ansvarigt, i avtal, skadestånd (inklusive, utan begränsning, oaktsamhet), förhandsavtal eller andra framställningar (andra än bedrägliga eller oaktsamma förvrängningar) eller på annat sätt av eller i samband med dessa villkor för: (i) någon ekonomiska förluster (inklusive utan begränsning förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar); eller (ii) förlust av goodwill eller anseende; eller (iii) särskilda eller indirekta förluster som den part har lidit eller orsakat av eller i samband med bestämmelserna i något ärende enligt villkoren.
15. Allmänt:
15.1 ÖVERLÅTNING AV KÖPARE: KÖPARE får inte överföra nyttan av avtalet eller några rättigheter enligt det till någon annan utan LEMA skriftligt samtycke.
15.2 Uppdrag av företaget: LEMA har rätt att överlåta fördelarna med Kontraktet och eventuella skulder enligt Kontraktet.
15.3 Underentreprenad: LEMA får underentreprenera sina skyldigheter enligt avtalet.
15.4 Ogiltiga villkor: Var och en av villkoren i avtalet är separat och avskiljbar, och om någon bestämmelse anses ogiltig eller ogiltig ska den avbrytas och de återstående villkoren fortsätter i full kraft.
15.5 Undantag: LEMA kan ibland, efter LEMA: s eget gottfinnande, besluta att inte utöva eller vänta innan de utövar LEMA-rättigheter. Om LEMA gör det har LEMA fortfarande rätt att insistera på de strikta villkoren i Kontraktet vid ett senare tillfälle.
15.6 Lag och jurisdiktion: Avtalet regleras av folkrepubliken Kinas lagstiftning och domstolarna i Peking har exklusiv behörighet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om våra tjänster och produkter.

Ja tack!

English English
Supportcenter
telefon   +86 10 64912688
brevlåda   [e-postskyddad]
Kontakta Oss

Copyright © 2020 LEMA Technology Med ensamrätt            sitemap | Köp- och leveransvillkor | Rättslig  | SSL