Garantibeskrivning

Garantidokumentet är detaljerat med iSEMC: s försäljningsvillkor. Om det finns någon inkonsekvens eller motsägelse kommer följande att gälla.

Vad täcker denna garanti?

Med fullständigt påstående garanterar iSEMC att alla dess produkter är fria från defekter från produktion, materialanvändning och utförande. Garantin tillämpas om produkterna hanteras ordentligt och de obligatoriska förebyggande underhållsåtgärderna följs enligt beskrivningen i de tekniska dokumenten.

Hur länge varar täckningen?

Garantiperioden börjar omedelbart efter att produkterna har skickats. Detta varar i en standardperiod på 24 månader. Det finns produkter med icke-standardiserade garantiperioder.
För reparationer och inköpta reservdelar gäller dock en garanti på 6 månader. Från den tidpunkt då produkten köptes kan de undantagsprodukter som anges nedan få en utökad garanti på 12 eller 24 månader som kräver en extra kostnad.

Vad täcker inte denna garanti?

• Garantin gäller inte förbrukningsvaror som batterier, fläkt och filter. iSEMC kommer att se till att det levereras förbrukningsvaror under garantiperioden mot en avgift. Eventuella defekter som beror på felaktig eller bekymmersfri användning eller underhållsfel för att följa instruktionerna i det tekniska dokumentet täcks inte av garantin.

• Det bör också noteras att denna garanti inte täcker några defekter från obehörig modifiering eller ändring av det ursprungliga tillståndet, olyckan eller olaglig användning av produkter genom att ansluta till eller användas i kombination med annan utrustning, system eller produkter (hårdvara och / eller programvara) som inte är kompatibla med produkten.

• Bortse från installationskraven genom att göra något annat som anges i installationshandboken (t.ex. fukt, höga temperaturer, kraftöverspänningar, damm)

• iSEMC ansvarar inte för eventuella funktionsstörningar, fel eller skador orsakade av slitage eller yttre orsaker som ligger utanför iSEMCs kontroll.

• Vi ansvarar inte heller för vårdslöshet från vår kund eller någon tredje part. Om produktens serienummer eller varningsetiketter tas bort eller manipuleras upphör garantin.

Vad vi ska göra

• iSEMC återger efter eget gottfinnande tillverkarens garanti och kommer att reparera eller ersätta defekter med hjälp av nya eller renoverade delar kostnadsfritt och inom en kort tidsperiod. iSEMC tar ägande av de ersatta delarna och / eller komponenterna.

• iSEMC tillhandahåller också teknisk support under garantiperioden. Vårt supportteam är mycket erfaren så kontakta dem gärna med eventuella problem. Berätta för dem vad du har försökt åstadkomma och de kommer att ge dig råd om det lämpligaste sättet att få det gjort.

Läs supportsidan på vår webbplats innan du kontaktar oss. Sidan innehåller den information vi behöver från dig för att fortsätta.

Vad vi inte kommer att göra?

Vi ansvarar inte för frakt, transportavgifter och försäkringar eller betalar några importavgifter, tullar och skatter när du returnerar produkterna till oss.
Vad du måste göra för att få standardgarantiservicen
Följ RMA Returns-proceduren

GARANTIPERIODE

Vi ansvarar inte för frakt, transportavgifter och försäkringar eller betalar några importavgifter, tullar och skatter när du returnerar produkterna till oss.
Vad du måste göra för att få standardgarantiservicen
Följ RMA Returns-proceduren

* Produkter behåller garantin som erhållits vid försäljningstillfället. När en produkt nedgraderas till '' arv '' är garantin 12 månader men där den tidigare såldes med 36 månader kommer den att bibehållas för produkter som redan sålts. Bakplan och kort som ingår i ett värdchassi som har standard 36 månaders garanti behåller standardgarantin.
** Adaptrar som ingår i grafikkort har samma garantiperiod som kortet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om våra tjänster och produkter.

Ja tack!

English English
Supportcenter
telefon   +86 10 64912688
brevlåda   [e-postskyddad]
Kontakta Oss

Copyright © 2020 LEMA Technology Med ensamrätt            sitemap | Köp- och leveransvillkor | Rättslig  | SSL